Home

We vinden het in Nederland belangrijk dat we goed met elkaar samen leven. Dat de openbare ruimte netjes is. Dat we rekening houden met elkaar. Om dit goed te kunnen regelen zijn er wetten en regels zodat iedereen weet wat hij wel en niet mag doen. Sommige regels staan in landelijke wetten en gelden voor het hele land. Andere regels gelden alleen maar voor een bepaalde gemeente. Iedere gemeente legt een groot deel van haar regels vast in een eigen Algemene Plaatselijke Verordening, ook bekend onder de afkorting APV.

In de meeste gemeente moet u een vergunning aanvragen om op straat te mogen optreden. Deze vergunning zegt dat u van de autoriteiten toestemming hebt om volgens de geldende afspraken (APV) binnen de gemeente op straat te mogen optreden. Ook geven ze daarmee aan dat ze weten wie u bent (identificatie). Daarnaast is het belangrijk om te weten welke regels er gelden in een gemeente waar u wilt optreden. Gemeenten kunnen b.v. gebieden aanwijzen waar u niet mag optreden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids. Wilt u toch optreden in zo’n gebied? Dan kunt u een ontheffing van dit verbod aanvragen bij de gemeente.

Aandachtspunten:
– zijn er plaatsen waar u wel of niet mag optreden
– vanaf/tot welke tijden mag u optreden
– hoe lang mag u op een bepaalde plaats optreden
– moet u een vergunning/ontheffing aanvragen
– waar moet u die aanvragen
– hoe lang van te voren moet u die aanvragen
– zijn er kosten aan die vergunning/ontheffing verbonden
– krijgt u die vergunning/ontheffing per dag, weekend, week, evenement of per seizoen
– mag u wel/niet versterkt geluid gebruiken

Zo zullen er ongetwijfeld nog een aantal zaken zijn waar u rekening mee moet houden voordat u besluit ergens naar toe te reizen en uw geluk te beproeven. Bedenkt van te voren goed welke punten voor uw optreden van belang zijn en op welke vragen u antwoord wilt hebben.

Optreden in opdracht
Veel artiesten treden ook op op straat of andere openbare gelegenheden/gebieden. Meestal worden ze dan ingehuurd door b.v. een organisatie, winkelier of bedrijf. Om problemen in het kader van de APV te voorkomen is het van belang om bij het aannemen van zo’n (betaalde) opdracht goed af te spreken wie welke verantwoordelijkheden en verplichtingen heeft. Het heeft de voorkeur om deze afspraken (of toezeggingen daarover) zwart op wit laten bevestigen. Het Performers Platform adviseert niet voor niks haar leveringsvoorwaarden met de regel:

1/ Verplichtingen van afnemer
* Afnemer draagt, op diens kosten en risico, zorg voor de eventuele vereiste ( gemeentelijke) vergunningen.